Фахові видання інституту

Збірник наукових праць
«Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах»

Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Гудманян Артур Грантович.
Заступники головного редактора:
Межжеріна Ганна Валентинівна.
Бурлакова Ірина Вікторівна.

Контактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8, к. 910;
тел. 406-71-69; e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА
Мовознавство
Перекладознавство
Літературознавства

Фаховий з філологічних наук

Статті приймаються в кім. 8.910

Видання індексується: GoogleScholar, IndexCopernicus, DOAJ, ROAD, РІНЦ


Збірник наукових праць
«Вісник Національного авіаційного університету.
Серія: Філософія. Культурологія»

Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна.
Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович.
Відповідальний секретар: Ягодзінський Сергій Миколайович.

Контактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8, к. 1005;
тел. 406-74-01; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА
Філософія
Культурологія

Фаховий з філософських наук

 Статті приймаються в кім. 8.1005

Видання індексується: GoogleScholar, IndexCopernicus, ROAD, РІНЦ


Збірник наукових праць
«Вісник Національного авіаційного університету.
Серія: Педагогіка. Психологія»

Періодичність: 2 рази на рік.
Головний редактор: Лузік Ельвіра Василівна.
Відповідальний секретар: Доценко Людмила Василівна.

Контактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 8, к. 706;
тел. 406-75-40; e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

РОЗДІЛИ ЗБІРНИКА

Педагогіка
Психологія

Фаховий з педагогічних наук

Статті приймаються в кім. 8.706

Видання індексується: GoogleScholar, IndexCopernicus, ROAD, РІНЦ


Postal address

National Aviation University
Kosmonavta Komarova Ave, 1
Kyiv 03058 Ukraine

Dean's Office

Office 8.807
Tel.: +38 (044) 406-70-36
E-mail: guman@nau.edu.ua

Компьютерные курсы Компьютерные курсы в Киеве